Commerce

2020-21

S.L.No.Name 
1Ajna.N 
2Ambili -A 
3Arjun.K.V 
4Ayshathasleem – R 
5Deepak – K.S 
6Hanna.VV 
7Najla.C.N 
8Naseema.P.A 
9Nasreen 
10Nimmi Krishnan.K 
11Prajitha .K.R 
12Radhika M Warrier 
13Ragi-K 
14Ranjitha -M 
15Rashmi -P 
16Remya-P 
17Sabna Jasmin-A 
18Sandhya –P.T                                                      
19Shahana -K 
20Sruthi -N 
21Sruthi.M.P 
22Vani Varier 

English

2020-21

S.L.No.Name 
1Aiswarya .S.Kumar 
2Anupama.T 
3Asna Mumtaz 
4Athira .V 
5Athira Mohan 
6Drisya .K. 
7Gopika –G 
8Gopika –K.S 
9Gopikakrishna –K 
10Kesiya –P.B 
11Maya-K.E 
12Mohacina Saji- M.M 
13Rajalakshmi.U 
14Roshima Sunny 
15Saboora Fathima –H 
16Shafna Siddique.K 
17Shahina -T 
18Shiji .N.G 
19Smitha-K 
20Udayasree-M 
21Vidya .K 
22Vinitha.C 

Social Science

2020-21

S.L.No.Name 
1Archana.V.J 
2Jishla –T 
3Karthika –C.M 
4Nadiya Jasmin.M 
5Sangeetha .K 
6Santhikrishna -P 
7Saranya –P 
8Shalima – K 
9Sreelakshmi-V 
10Surya .C.V 
11Vyshna Praseed